Blogs van maand:: april 2014

Wereld Gezondheids Organisatie 2012: lijst gezondheids effecten

De gezondheid van de mens is afhankelijk van de gezondheid van zijn hormoonsysteem. Er zijn mondiaal grote zorgen over de ontregeling van het hormoonsysteem van  de mens door hormoonverstorende stoffen (EDC’s). Dit stelt de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO)  in haar alarmerende rapport over hormoonverstorende stoffen dat zij samen met het United Nations Environmental Program in 2013 […]

lees meer >

chemische stoffen in water – het onzichtbare gevaar

Al jaren wordt van de hoeveelheid chemicaliën in ons drinkwater beweerd dat die te miniem is om schadelijk te zijn. Er is echter niemand die weet wat de gevolgen zijn van het jarenlang consumeren van die stoffen. Volgens eco-toxicoloog Peter von der Ohe van het Helmholtz-Zentrum fur Umweltforschung, die drinkwater in heel Europa onderzocht, wordt […]

lees meer >