Wereld Gezondheids Organisatie 2012: lijst gezondheids effecten

hormoon systeem mens in rapport WHO

hormoon systeem mens in rapport WHO

De gezondheid van de mens is afhankelijk van de gezondheid van zijn hormoonsysteem. Er zijn mondiaal grote zorgen over de ontregeling van het hormoonsysteem van  de mens door hormoonverstorende stoffen (EDC’s).

Dit stelt de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO)  in haar alarmerende rapport over hormoonverstorende stoffen dat zij samen met het United Nations Environmental Program in 2013 publiceerde.

De WHO/ UNEP studie – het meest uitgebreide verslag over hormoonverstorende stoffen (EDC’s) op dit moment – belicht het verband tussen blootstelling aan EDC’s en gezondheidsproblemen waaronder:

  • lage sperma kwaliteit (tot 40%  van de jonge mannen), waardoor verminderde mogelijkheid kinderen te verwekken
  • genitale misvormingen, zoals niet-indalende testes ( cryptorchidisms ) en penismisvormingen ( hypospadie)
  • ongunstige zwangerschapsuitkomsten, zoals vroeggeboorte en een laag geboortegewicht
  • Neurologische aandoeningen geassocieerd met de schildklier verstoring
  • mondiale stijging van hormonale kankers (borstkanker, ovarium , prostaat, testis en schildklier) in de afgelopen 40-50 jaar; de snelheid waarmee de toename in ziekte-incidentie heeft plaatsgevonden in de afgelopen decennia sluit genetische factoren als enige plausibele verklaring uit
  • eerder optreden van de borst ontwikkeling bij jonge meisjes in alle landen waar dit is onderzocht – dit is een risicofactor voor borstkanker .
  • mondiale toename van de prevalentie van obesitas en type 2 diabetes in de afgelopen 40 jaar. De WHO schat dat 1,5 miljard volwassenen wereldwijd overgewicht of obesitas hebben en dat het aantal met type 2 diabetes steeg van 153 mln naar 347 mln tussen 1980 en 2008

Van bijna 800 chemicaliën is bekend of wordt vermoed dat zij in staat zijn te interfereren met hormoonreceptoren. De overgrote meerderheid van de chemische stoffen in commerciële producten is echter helemaal niet getest .

Een belangrijk aandachtspunt zou moeten zijn het verminderen van risico’s door de blootstelling aan EDC’s te verminderen.

 

 

Wat vind jij?