De overheid moet zorgen voor een alternatief voor kraanwater met medicijnen

Op grond van hun wettelijke waarborgverplichting moeten waterleidingbedrijven ten behoeve van kwetsbare groepen – zoals zwangere vrouwen en kleine kinderen – zorgen voor een alternatief voor kraanwater dat medicijnen en röntgencontrastmiddelen en andere chemicaliën bevat. Ook uit moreel ethische overwegingen is de overheid daartoe verplicht.

Die alternatieven zijn er. De omgekeerde osmose apparaten die op de Amerikaanse markt beschikbaar zijn voor thuisgebruik of voor publiek toegankelijke plaatsen, zijn precies dezelfde systemen als OASEN voornemens is over drie jaar voor 12.000 huishoudens beschikbaar te maken, met dit grote verschil – zij kunnen binnen relatief zeer korte tijd worden geplaatst en voorzien in de behoefte van zwangere vrouwen om de blootstelling aan stoffen, die nadelig kunnen zijn voor de gezondheid van hun kind, zoveel als mogelijk is te beperken.

Wat vind jij?