chemische stoffen in water – het onzichtbare gevaar

Al jaren wordt van de hoeveelheid chemicaliën in ons drinkwater beweerd dat die te miniem is om schadelijk te zijn. Er is echter niemand die weet wat de gevolgen zijn van het jarenlang consumeren van die stoffen. Volgens eco-toxicoloog Peter von der Ohe van het Helmholtz-Zentrum fur Umweltforschung, die drinkwater in heel Europa onderzocht, wordt leidingwater op te weinig stoffen gecontroleerd en zijn de grenswaarden te hoog. Slechts 15 procent van het Europese leidingwater is echt schoon.

Wat vind jij?