Discussie/ Stellingen archief

Waterleidingbedrijven moeten volledige openheid geven over de stoffen in ons kraanwater

De consument heeft het recht te weten welke stoffen in zijn kraanwater zijn aangetroffen, wat de herkomst is van deze stoffen en welke nadelige effecten deze voor de gezondheid kunnen hebben. Het is niet juist dat de overheid deze informatie beschouwt als ‘bedrijfsvertrouwelijk’. Gebruikers van kraanwater moeten geïnformeerde beslissingen kunnen nemen of zij kraanwater met […]

lees meer >

Zwangere vrouwen moeten geïnformeerd worden over hormoonverstorende stoffen

Volgens het  Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) bevat ons water uit de kraan  genees- en röntgencontrastmiddelen. Het NTvG stelde in maart 2013 vast dat het langetermijneffect van de dagelijkse blootstelling van de mens aan lage concentraties van deze stoffen onbekend is. Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in december 2013 naar buiten gebracht dat een aantal […]

lees meer >

Actie van OASEN / Walter van der Meer is toe te juichen

Het initiatief van Walter van der Meer, directeur waterleidingbedrijf OASEN, om aan consumenten drinkwater zonder resten van medicijnen te gaan leveren verdient navolging. De bezwaren van collega’s in de water sector – zoals ‘te hoge kosten’, ‘hoog energieverbruik’, ‘korte levensduur technologie’, ‘vermindert de druk op vervuilers om de bronnen schoon te houden’ – zoals te lezen […]

lees meer >

De overheid moet zorgen voor een alternatief voor kraanwater met medicijnen

Op grond van hun wettelijke waarborgverplichting moeten waterleidingbedrijven ten behoeve van kwetsbare groepen – zoals zwangere vrouwen en kleine kinderen – zorgen voor een alternatief voor kraanwater dat medicijnen en röntgencontrastmiddelen en andere chemicaliën bevat. Ook uit moreel ethische overwegingen is de overheid daartoe verplicht. Die alternatieven zijn er. De omgekeerde osmose apparaten die op […]

lees meer >