• NRC Handelsblad, pp. 1-1. (link op website TU  TU Delft, intree rede Walter vd Meer: Meer, WGJ van der (2013).
  Het drinkwaterbedrijf van de toekomst? Intreerede hoogleraar Innovative Water Tehnologies 55:50 min.: (2015, February)
 • Motivation rapport ‘Wat vinden experts? (2010)
  Motivaction

Verkorte lijst geraadpleegde wetenschappelijke literatuur

1.      “Chemicals are now in wide use that were never tested using assays that can detect disturbances in the womb that eventually lead to diseases that might not appear until puberty or even later in life such as obesity, infertility, dementia, and Parkinson’s and Alzheimer’s diseases”.

2.      In drinkwater worden ‘genees- en röntgen contrastmiddelen aangetroffen; deze hebben aantoonbare nadelige effecten op waterorganismen’. ‘Het lange termijneffect van dagelijkse blootstelling van de mens aan lage concentraties geneesmiddelen en aan de zo genoemde mengseltoxiciteit is onbekend’

 • NTvG 2013/ 157:A5687 - zie bij email gevoegd document Geneesmiddelen in watercyclus Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

3.       ‘Chemicals threaten our bodies’ ‘The report warns about exposures to chemicals during pregnancy, when risk of damage seems to be greatest. Noting that 300 contaminants have been detected in umbilical cord blood of newborn babies, the study warns that: “to a disturbing extent, babies are born ‘pre-polluted.’ 

4.     ‘Verslavende stoffen, geneesmiddelen en stoffen uit het milieu kunnen de hersenontwikkeling van het kind permanent verstoren, waardoor er  later in het leven leer- en gedragsstoornissen ontstaan.’

 •  Prof. Dr.  Dick Swaab: Wij zijn ons brein/ blz 69

5.      ‘Evidence of transgenerational effects of endocrine disruptors has been growing for a half-dozen years, but it mostly involved higher doses than humans would typically encounter. Now Endocrinology, a peer-reviewed journal, has published a study measuring the impact of low doses of BPA. The study is devastating for the chemical industry.’

6.    ‘Opportunities for eliminating or minimizing cancer-causing and cancer-promoting environmental exposures must be acted upon to protect all Americans, but especially children. They are at special risk due to their smaller body mass and rapid physical development, both of which magnify their vulnerability to known or suspected carcinogens, including radiation. Numerous environmental contaminants can cross the placental barrier’;

7.      Het Amsterdamse kraanwater bevat – ondermeer – Rontgencontrastmiddelen (amidotrizoinezuur/ max 0.08 ug/lt); betablokkers’ (propranolol/ max 0.12 ug/lt); Hormoonverstorende stoffen (aparte lijst); Insecticide/ rattengif  (endrin / max 0.01 ug/lt); chemische oplosmiddelen (trichloormethaan / max 0.6 ug/lt); mono-cyclische Aromatische koolwaterstoffen  (ethenylbenzeen/ max 0.02; ethylbenzeen/ max 0.02 ug/lt; methylbenzeen/ max 0.07 ug/lt; 1,2,4- trichloobenzeen/ max 0.01 ug/lt); Benzine additieven  (Methyl-tertiair –butylether (MTBE) / max 0.06/ ug/lt); Comlexvormers  (Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA) / max 3.1 ug/lt); pesticiden  (alfa-endosulfan) cholesterolverlagende middelen’ (fenofribraat, gemfibrozil); antibiotica’  (tiamuline farmaceutical products’; carbamazepine/ max ___ < 0.5 ug/lt)

 • Bron: Registratie jaaropgave van Waterleidingbedrijven 2010 Waternet aan VROM Inspectie
 • zie bij email gevoegd document ‘REWAB  gegevens van Waternet aan Inspectie Volksgezondheid Ans Versteegh’

 8.       De WRR adviseert ‘om het nieuwe voorzorgsbeginsel in de grondwet op te nemen en doet suggesties voor een nadere juridische en beleidsmatige uitwerking ervan’. ‘Bij fysieke veiligheid dient preventie, reductie en voorzorg centraal te staan’.’ De blikrichting wordt verlegd van schade naar de kwetsbaarheid van de omgeving.’ 

9.       ‘Dat houdt echter niet in dat experts hun mond moeten houden wanneer zij moeten onderkennen op belangrijke punten in het duister te tasten en nog niet over wetenschappelijke zekerheden te beschikken. Voor wetenschappelijk onderzoekers kan zelfs van een plicht gesproken worden om onzekerheden waarmee een maatschappelijk of publiek belang gemoeid kan zijn te articuleren en publiek te maken (Pielke 2007). De raad beveelt aan te onderzoeken of een dergelijke plicht wettelijk kan worden vastgelegd als een met het beroep van wetenschappelijk onderzoeker verbonden professionele zorgvuldigheidseis, of via proefprocessen ingang kan vinden.’

10.    RIVM: “Er worden steeds meer medicijnen gebruikt en daar zitten slecht afbreekbare middelen in die bij zuiveringen onvoldoende worden verwijderd. Ook lagere concentraties kunnen op de lange termijn zorgen baren.” Volgens haar [Dr Ans Versteegh, hoofd afdeling drinkwater] is niet bekend welke gevolgen de optelsom van humane en diergeneesmiddelen op de lange termijn heeft voor de volksgezondheid. Wel is bekend dat bepaalde hormonen bij vissoorten tot geslachtsverandering leiden’

 • Zie bij email bijgevoerd document ‘RIVM Medicijnen in drinkwater 20 sept 2007’ 
 1. Something from “Nothing” Eight Weak Estrogenic Chemicals Combined at Concentrations below NOECs Produce Significant Mixture Effects
  • Prof dr Andreas Kortenkamp/ ‘Something from nothing’ – Eight Weak Estrogenic Chemicals Combined at Concentrations below NOECs Produce Significant Mixture Effects/  Centre for Toxicology, Department of Pharmacology, The School of Pharmacy, University of London. Nissanka Rajapakse, Elisabete Silva, and Andreas Kortenkamp, Environ Health Perspect. 2002 September; 110(9): 917–921 en: rachel.org/files/document/Something_for_Nothing_–_Eight_Weak_Estrogenic.pdf

12. “We know that the naturally produced chemicals, that control the development of the fetus and how we function, daily are present in our bodies in infinitesimally small concentrations. As a consequence some of the substances that mimic these hormones also affect us in tiny concentrations – so small that there may be no safe level of exposure.”

13.    Die Spermienproduktion des Mannes hat sich in den letzten 50 Jahren um durchschnittlich 50 % verringert. In den westlichen Ländern treten immer mehr Fälle von Hodenkrebs auf. Eine Studie aus dem Jahr 2004 belegt, dass die Anzahl der Neuerkrankungen in Frankreich in den letzten 20 Jahren um 50 % gestiegen ist. Auch die Anzahl von angeborenen Missbildungen der männlichen Fortpflanzungsorgane nimmt zu.  Die Populationen mancher Flussfische verweiblichen sich. Außerdem werden u. a. bei Seehunden, Vögeln, Alligatoren und Fröschen vermehrt Missbildungen an Geschlechtsorganen und Unfruchtbarkeit festgestellt. Studien über die Tierwelt belegen eine wachsende „Entmännlichung“

14.    Deze videa is helaas door YouTube offline gehaald.

 • De Arte- documentaire ‘Manner von aussterben bedroht (Gilman/ Lestrade) worden ondersteund door deskundigen van naam uit alle delen van de wereld.
 • link naar deel 1 van 6: http://www.youtube.com/watch?v=nFBbbItpdc8 ;
 • Via you tube kunnen de andere delen worden opgevraagd www.google.nl

15.    Promotieonderzoek 29 nov 2013: Perfluorverbindingen (zoals anti-aanbakmiddel teflon) in drinkwater. Promovendus Dr Eschauzier is niet alleen bezorgd dat de stof lastig tot vrijwel niet te zuiveren is uit de bronnen van ons drinkwater, maar ook over de mate van toxiciteit. De halfwaarde tijd in apen is rond de 30 dagen terwijl die in menselijk bloed 4,4 jaar is.

Zie in dit verband opmerking van Prof dr Theo Colborn in haar letter to President the President

It is incomprehensible that any corporation would go ahead, after the mistakes made with chlorine and bromine, and take fluorine, one of the most highly reactive chemicals in the world and a sister chemical to chlorine and bromine, and begin selling tons of fluorinated compounds that persist over geological time — to make fabrics water-proof and soil resistant — and to prevent scrambled eggs from sticking to the frying pan. These chemicals are in very personal products next to our bodies — used in toiletries and clothing, — in furniture and car seat fabrics, — and in our cookware.

 In just the past two years a cadre of independent, pioneering scientists, incorporating the principles of endocrinology in their research, found that these fluorinated chemicals affect prenatal development, the adrenals, the pancreas, the thyroid system, the male and female gonads and even the liver, kidney, and immune systems. Yet current public health policy prevents regulators from using this information to protect us — because of the way our laws are structured.

Wat vind jij?