Untitled1

De gezondheidseffecten van de blootstelling aan lage concentraties geneesmiddelen in drinkwater zijn onbekend. Dat geldt ook voor de blootstelling aan de cocktail van stoffen die de mens via kraanwater ieder dag binnenkrijgt (de zogenoemde mengseltoxiciteit). Aldus het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG/2013).

Waterleidingbedrijven weten dit al meer dan 20 jaar. In 1989 gaf de branche organisatie Vewin de  brochure uit ‘Drinkwaterbronnen moeten nu beschermd’. Daarin werd gesteld dat drinkwaterbedrijven geen zekerheid hebben ‘dat zij in hun zuiveringsprocessen deze stoffen volledig uit het water verwijderen’. ‘Van de vele duizenden geloosde stoffen kan van vele door gebrek aan analyse methoden zelfs de aanwezigheid niet worden aangetoond’  zo staat er in de brochure te lezen. ‘Je kunt toch niet beweren dat drinkwater veilig is als er onbekende stoffen in zitten? En vervolgens stellen dat die onbekende stoffen geen schade veroorzaken?’ merkt NRC Handelsblad (sept 2013) recent op.

In haar rapport van 1994 stelde de RIWA (samenwerkende rivierwaterbedrijven) het heel precies: het drinkwater dat uit oppervlakte water wordt bereid bevat maar liefst ‘28 verdacht carcinogene (=kankerverwekkende) en mutagene (=celtransformerende) verbindingen’;  een ‘ juiste inschatting van de gezondheidskundige risico’s voor de drinkwater consument’  is niet te geven.

Maar ‘onbekend’ betekent niet ‘geen risico’.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  merkte al in 2007 op ”dat bepaalde hormonen bij vissoorten tot geslachtsverandering leiden”.  In september 2013 stelt NRC Handelsblad “Er worden verbanden gelegd met allerhande soorten aandoeningen, van kanker tot autisme en obesitas”  

Naar aanleiding van vragen van Zembla geeft het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in december 2013 toe dat ‘diabetes, obesitas, verminderde vruchtbaarheid, misvorming van geslachtsorganen en ADHD’ voorbeelden zijn van ziektebeelden die in verband worden gebracht met hormoonsysteem ontregelende effecten door chemische stoffen.

Wat vind jij?