Medicijnen in kraanwater

Blijkens het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2013) bevat ons kraanwater geneesmiddelen en röntgen-contrastmiddelen.

Toxicologen Prof Juliette Legler (VU) en Prof  Pim de Voogt (UvA)  maken zich zorgen over de kwaliteit van drinkwater en de bronnen daarvoor. In NRC Handelsblad (sept 2013) plaatsen zij kanttekeningen bij de mogelijkheden tot zuivering. Zij zijn ongerust hormoonverstorende en giftige stoffen in drinkwater: resten van geneesmiddelen, anticonceptiepil, pijnstillers (diclofenac), röntgen-contrastmiddelen, nanodeeltjes (zonnebrandolie), brandvertragers, over combinaties van (giftige) stoffen, van stoffen waarvan niet bekend is wat de gezondheidsgevolgen zijn, van onbekende stoffen en van stoffen waarvan de toxicologische eigenschappen niet of onvoldoende bekend zijn.

Volgens experts, die door het onderzoeksbureau Motivaction te Amsterdam zijn ondervraagd (2010), bevat  het kraanwater zelfs restanten van “tienduizenden stoffen”.

Waterleidingbedrijven doen alsof dat heel gewoon is. Maar vóór de industriële revolutie bevatte het zoete water uit de rivieren en beken slechts een paar mineralen terwijl regenwater miljoenen jaren lang vrijwel alleen maar water was.

 

Wat vind jij?