alternatieven kraanwater voor zwangere vrouwen

watervendingmachine USA
Er bestaan alternatieven voor kraanwater.
In de Verenigde Staten.
Maar niet in Nederland.
In een komende blog wordt uitgelegd waarom.

 

 

 

In de Verenigde Staten is nagezuiverd kraanwater – naast mineraalwater –  al meer dan 30 jaar geheel ingeburgerd. Blijkens opgave van het gezaghebbende Environmentel Protection Agency (EPA) drinkt meer dan 40% van de 316 mln Amerikaanse burgers (te weten 126 mln consumenten) kraanwater dat nagezuiverd is door filtersystemen.

Dit gezuiverde water kan afkomstig zijn uit apparaten thuis of uit zogenaamde watervendingmachines die – onder toezicht van de Food and Drug Administration (FDA) – opgesteld zijn in publiek toegankelijke ruimtes . In het laatste geval tapt de consument zijn eigen gezuiverde water (zie foto hierboven). De systemen worden ook ingezet als de drinkwatervoorziening niet meer betrouwbaar is (door calamiteiten).

Het water wordt op de zelfde wijze met behulp van omgekeerde osmose gezuiverd als in de fabriek die waterleidingbedrijf OASEN in de regio Gouda onder leiding van Walter van der Meer momenteel voor 12.000 huishoudens bouwt.

Op korte termijn kunnen de Nederlandse waterleidingbedrijven zulke apparaten in de Verenigde Staten bestellen en op de Nederlandse markt plaatsen. Er zijn bedrijven in de VS die meer dan 15.000 apparaten exploiteren. Bij een volume van 300 liter per dag per machine komt dat neer op een productie van totaal 4.5 mln liter per dag aan zuiver drinkwater.  Afhankelijk van het filtersysteem rekende Walmart in Amerika in 2010 tussen $0,37 en $0,78 cq $1,00 per gallon (3,785 lt). In euro’s komt dit neer op € 0,10 en € 0,14 cq €0,19 per liter.

Het aantal zwangere vrouwen in Nederland bedraagt ca 170.000 per jaar. De mens heeft zo’n 2 liter per dag aan vocht nodig. In het Drinkwaterbesluit gaat de nooddrinkwatervoorziening uit van 3 liter per persoon per dag. De onzekerheden ten aanzien van de gezondheidseffecten van medicijnen en röntgen-contrastmiddelen in kraanwater alsmede het verband dat door de WHO wordt gelegd met deze stoffen en vruchtbaarheidsproblemen, borstkanker, zaadbalkanker, prostaatkanker, ADHD, etc kunnen worden aangemerkt als dreigingen als bedoeld in artikel 48 Drinkwaterbesluit. Voor zwangere vrouwen dienen de waterleidingbedrijven er daarom voor te zorgen dat ‘een nooddrinkwatervoorziening’ wordt ingezet die totaal tenminste  170.000 x 3lt = 510.000 lt / dag veilig drinkwater kan distribueren. Indien systemen worden ingezet die 300 liter per systeem per dag kunnen leveren dan zou het om zo’n 1700 machines gaan. 

Stelling:   

Waterleidingbedrijven zijn verplicht een voorziening te treffen waardoor zwangere vrouwen op korte termijn de beschikking krijgen over water dat geen stoffen bevat die nadelige gevolgen voor de gezondheid van hun baby’s  en jonge kinderen kunnen veroorzaken.

Deze verplichting vloeit voort uit onder meer de Drinkwaterwet (geen stoffen in water die nadelig kunnen zijn voor de gezondheid), het Drinkwaterbesluit (bij dreigingen nooddrinkwatervoorziening), uit het algemene zorgvuldigheidsvereiste (monopolist die voorziet in eerste levensbehoefte) en de bescherming van de volksgezondheid.

Wat vind jij?